« Blue Maneki-Daruma » Short-Sleeve Unisex T-Shirt